Υγρά Αναπλήρωσης: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα υγρά αναπλήρωσης STEAMERS PREMIUM E-LIQUID πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαικής Ένωσης όπως ορίζονται στους νόμους 1272/2008 και 1334/2008.

Οι αναλύσεις των υγρών αναπλήρωσης γίνονται στην Ελλάδα.