Τα υγρά αναπλήρωσης STEAMERS FLAVORS πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαικής Ένωσης όπως ορίζονται στους νόμους 1272/2008 και 1334/2008.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας της Ευρωπαικής Ένωσης για τα υγρά αναπλήρωσης STEAMERS FLAVORS By Dekang Biotechnology Ltd.

fruit PG 24mg
fruit PG 18mg
fruit PG 12mg
fruit PG 6mg
fruit PG 0mg
mint PG 24mg
mint PG 6mg
mint PG 18mg
mint PG 0mg
mint PG 11mg
tobacco PG 0mg
tobacco PG 24mg
tobacco PG 18mg
tobacco PG 11mg
tobacco PG 6mg