Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD #ashtag

12,00

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Dream

13,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Limited

12,00

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Moonrock

13,00

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Night

12,00

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Prime

13,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Supreme

13,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Magic CBD Trash

6,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Medi CBD Lemon Haze

8,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Medi CBD Power Plant

8,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Medi CBD Santa Sativa

8,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Medi CBD Sour Skunk

8,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Pura CBD Deep Haze

10,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Pura CBD Moonflower

9,00

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Pura CBD Nirvana

10,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Amnesia

13,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Cheese

13,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Green House

11,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Harlequin

17,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Kush

9,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Strawberry

13,90

Ανθοί Κάνναβης Τσαγιού Tea CBD Flowers

Skunk CBD Super Silver Haze

15,90