ΑΠΟ 795% ΕΩΣ 1293% ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΣ Κ. ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΥ

Η πρώτη συγκριτική μελέτη της τοξικότητας του ατμού ηλεκτρονικού τσιγάρου και του καπνού των τσιγάρων – Δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «Inhalation Toxicology».

Ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι ουσιαστικά μη τοξικός σε σύγκριση με τον καπνό του συμβατικού τσιγάρου, σύμφωνα με την πρώτη παγκοσμίως μελέτη που εξέτασε την τοξικότητα του ατμού των ηλεκτρονικών τσιγάρων και του καπνού συμβατικών τσιγάρων σε καλλιέργειες κυττάρων και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ιατρικό περιοδικό «Inhalation Toxicology».